Radical and Phonetic
Radical
Total Number of Strokes 9
Number of Strokes 6
Mandarin Reading yáo
TeoChew Phonetic
Chinese Definitions
姚 <名>
(形声。从女,兆声。本义:姓) 同本义。相传为虞舜之后
姚,虞舜居姚虚,因以为姓。――《说文》。按,母名握登。大荒南经,帝俊妻娥皇,生此三身之国,姚姓。
姚 <形>
或为姚,娆也。――《说文》
姚,好也。――《方言十三》
窕冶。――《荀子·礼论》。注:“姚冶,妖美也。”
美哉德乎!姚姚者乎!――刘向《说苑·指武》
通“遥”。长 [long]
其功盛姚远矣!――《荀子·荣辱》
雅声远姚。――《汉书·礼乐志》
姚yáo姓。
────────────────—

姚yào 1.见"票姚"﹑"剽姚"。

────────────────—

姚tiào 1.轻佻。参见"姚佚"﹑"姚易"。
English Definitions
handsome, elegant; surname
References
潮州母语 2005-2021 Links